=''/>

23, నవంబర్ 2013, శనివారం

ఈ రోజు సూర్యోదయం

మాకు హెలెన్ తుఫాన్ ప్రభావం అంతలేదు .కానీ ,వాతావరణం  నాలుగు రోజుల నుండీ మబ్బు ,గాలీ వానతో ఉంది .

ఈ రోజు  అక్కడక్కడా ఉన్న మబ్బుల మధ్యనుండి సూర్యోదయం ఇలా కనిపించింది .


 


5 వ్యాఖ్యలు: