=''/>

18, సెప్టెంబర్ 2014, గురువారం

పిచుకమ్మ స్నానం ఎలా చేసిందంటే .. ఫొటోలు చూడండి మరి !

మా ఇంట్లో బుజ్జి పిచుకమ్మలు తిరుగుతూ ఉంటాయన్నా కదా ! వాటిలో ఒకటి కార్కు నుండి లీకయ్యే  నీటి  దార కిందకు చేరి ఇదుగో ఇలా చేసిందండీ స్నానం :) 
 2 వ్యాఖ్యలు: