=''/>

27, సెప్టెంబర్ 2012, గురువారం

మా ఊరి గణపతి నిమజ్జన ద్రుశ్యాలు.


మా ఊరిలో" వినాయక చవితి" సంభరాలు  బాగా జరుగుతాయి.ప్రతీ సంవత్సరమూ లైబ్రెరీలోపెట్టి అక్కడే పూజ చేస్తారు.(లైబ్రెరీ లో వినాయకుడేంటి అనుకుంటున్నారా? మా ఊరి లైబ్రెరీ {ఆల్ ఇన్ పోస్ట్ చదివితే తెలుస్తుంది)ఈ సారి మా గ్రామ కూడలి లో గణేశుని విగ్రహం నిలబెట్టారు. ఈ సంవత్సరం మా ఊరి కుర్రాళ్ళు మంచి జోరుగా గణపతి ఉత్సవాలు జరిపించేస్తున్నారు.ఇక ఈ నాలుగు రోజులూ  మైక్ ఫుల్ సౌండ్ లో పెట్టి మా చెవుల్లో తుప్పు వదిలించేస్తారు .చందాలు బాగా వసూలవడంతో ఆఖరి రోజు ఊరేగింపుకే ఏభై ఐదు వేలు ఖర్చు పెడుతున్నారు .ఇంకా మ్యూజికల్ ఆర్కెష్ట్రా ,ఇలా  ఏవో ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టారు .ఆరు కేజీల లడ్డు .వేలం లో 5500 రూపాయలకి  పాడారు.

మా ఊళ్ళో ప్రోగ్రామ్స్ చేయడానికి ఒకసారి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకోసారి రావడానికి ఇష్టపడరెమో అనిపిస్తుంది .ఎందుకంటే ఊరు చిన్నది కావడంతో ఏ ప్రోగ్రాం జరిగినా చూడడానికి వచ్చేవాళ్ళు గట్టిగా లెక్కేస్తే వంద మందికి మించరు.మ్యూజికల్ ఆర్కెష్ట్రా లాంటివైతే మా పక్కఊళ్ళ నుండికూడా చూడడానికి వస్తారు .ఐనా ఎంతకంతే...జనం లేకుంటే పాడే వాళ్ళ కు హుషారు ఎక్కడుంటుందండీ....

  మా వినాయకుడి నిమజ్జనానికి ఉరేగింపు చాలా బాగా జరుగుతుంది.ఉళ్ళో ఇంచుమించు అందరి ట్రాక్టర్లు ఊరేగింపులో పాల్గొన్నాయి .ఉన్నవి నాలుగు వీధులైనా ఉదయం మొదలుపెట్టిన ఉరేగింపు  ,నిమజ్జన కార్యక్రమమం అయ్యేటప్పటికి  రాత్రి  పదకొండు అయ్యింది.                                              ఈ సంవత్సరం స్పెషల్ కోయ డాన్సు18, సెప్టెంబర్ 2012, మంగళవారం

రాజమండ్రి -పుష్కరఘాట్-గోదావరి
మా ఊరి నుండి రాజమండ్రి గంట ప్రయాణం.ఏచిన్న పనొచ్చినా   వెళుతూంటాము.

మొన్న అలా   పని మీద  రాజమండ్రి  వెళ్ళినప్పుడు  ,గోదావరికి కొత్త నీరొచ్చినిండుగా  కళకళలాడుతుంటే చూద్దామని   పుష్కరఘాట్ కి వెళ్ళాము.రాజమండ్రి లో  ఐదేళ్ళు  చదువుకున్నా ,నా చిన్నప్పటినుండి  రాజమండ్రి  వెళుతున్నాకానీ   ఇప్పటివరకూ  అలా వెళ్లి  గోదావరిని  చూడలేదు.

  మెట్లుమీద కూర్చుని  గలగలా పారుతున్న గోదారినీ ,ఆ పరిసరాలని  చూస్తూ చాలా సేపు ఉన్నాము.    రాజమండ్రి వస్తూ  వెళ్తూ  అస్తమాను చూసే గోదావరే  కానీ అలా  చూస్తుంటే  చాలా అందంగా కనిపించింది. మళ్లీ  వస్తే పిల్లలని కూడా  తీసుకురావాలని ,వాళ్లకి  కూడా   నచ్చుతుందని  అనుకున్నాము.  సమయానికి చేతిలో (అదేనండి  బాగ్ లో )కెమేరా ఉండటంతో చకచకా నా కంటికి కనపడిన అందాలన్నింటినీ  క్లిక్ మనిపించాను.ముందున్న పాతరైల్ బ్రిడ్జిని  హావలాక్ బ్రిడ్జి అంటారు.112 సంవత్సరాల క్రింద దానిని కట్టారు. ప్రస్తుతం ఇది వాడకంలో లేదు. 

హావలాక్ బ్రిడ్జి   ప్రారంభించి నప్పటి శిలాఫలకమే  కింద  ఫోటో