=''/>

4, జులై 2014, శుక్రవారం

ఊడ్పులు మొదలయ్యాయి !

అసలు ఈ రోజులొచ్చేటప్పటికి వర్షాలు పడుతూ ఊళ్ళో రైతులూ,పనులకి పోయేవాళ్ళూ కూడా బిజీ బిజీ అయిపోతారు. 

అటువంటిది జూలై నెలొచ్చినా  వడగాలులతో కూడిన ఎండలు ఉంటే ఇంకా ఏం పనులు జరుగుతాయి.
ఈ ఎండలకి కరెంట్ కూడా ఉండక సమయానికి తడుల్లేక పంటలు చాలా చోట్ల ఎండి పోతున్నాయి.మాకు త్రీ ఫేస్ కరేంట్ వుంటే కాస్తలో కాస్తైనా ఏదో పనులు జరుగుతుంటాయి.

వర్షాలు లేకపోయినా సమయానికి పనులు మొదలు పెట్టడం రైతు కి అలవాటైన పని కదా !

ఓ వారం పది రోజుల కైనా కాలం కలిసొచ్చి వానలు పడతాయన్న నమ్మకంతో.. . .ఆ వచ్చే పోయే కరెంట్ నే నమ్ముకుని  దమ్ములు చేసి ఊడుపులు మొదలుపెట్టారు !