=''/>

30, మార్చి 2013, శనివారం

పచ్చిక....పచ్చపూలు

పొద్దుపొద్దున్నే కాసేపు అలా మొక్కల్లోకి వెళ్ళా...

పచ్చని పచ్చిక,ఆ పచ్చిక పై  ముత్యాల్లా మెరుస్తూ  మంచు  బిందువులు ,అక్కడక్కడా రాలిపడిన పసుప్పచ్చ  పువ్వులు   ....అంతందమైనదృశ్యాన్ని చూడటానికి రెండుకళ్ళు చాల్లేదంటే నమ్మండి!

వెంటనే ఆ అందాల్ని నా  మూడో కన్నుతో బంధించేసి ఇలా మీక్కూడా  చుపించేస్తున్నా....7, మార్చి 2013, గురువారం

విద్యుత్ కోతలు ...నా ఫొటోలు

ఈ ఏడు  కురిసిన అంతంత మాత్రపు వర్షాలకు కరెంట్  ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉందని అనధికారికంగా  కోతలు మాకు   అక్టోబర్ నుండే  మొదలైపోయాయి.

  ఒక వారం.. ఉదయం ఆరు గంటలకు తీసి  పదకొండు గంటలకు కరెంట్ ఇస్తారు . ఒక వారం  పదకొండు గంటలకు తీసి సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఇస్తారు.ఇది  మా పల్లెల్లో  ఎప్పుడూ ఉండేదే .


ఇప్పుడు  పల్లెలకు పూటంతా కరెంట్  కోత అంటున్నారు. పల్లెల్లో ఉన్న వాళ్ళు  ఏం పాపం చేసుకున్నారో !


  మాకు పొలాలకు, ఊళ్ళకు ఒకటే   లైన్లు ఉండటం వల్ల  పగలు ఏదో  రెండు గంటలుంటుంది లెండి . పొలాలకి   కరెంటు ఇచ్చినప్పుడు  మాకూ ఇస్తారు . ఈనెలా పోతే ఎండలు ఇంకా పెరుగుతాయి  ...కోతలు ఇంకా పెరుగుతాయి.అప్పుడు రాత్రుళ్ళు కూడా నాలుగైదు గంటలు తీసేస్తుంటాడు .  ఏం చేస్తాం !కాసేపు తిట్టుకుని  అలా ఉండటానికి అలవాటు పడిపోతాము .


కరెంట్ ఎప్పుడిస్తాడా అని ఎదురుచూస్తూ , ఏదోక కాలక్షేపం చేస్తూ  మధ్య మధ్య లో ఇలా కెమెరా కి పని కల్పిస్తుంటా !పాపం గోరింక ! దాని కాళ్ళకున్న వెంట్రుకలు చూసారా ?అస్తమాను వాటిని నోటితో  లాక్కుంటూ ,కుంటుకుంటూ తిరుగుతుంటుంది .

 కాకి ఒకటి నీళ్ళకు కావు కావు మనుచు!
మా  వీధికుక్కపిల్లలు .పిలిస్తే వచ్చేస్తాయి. సాయంత్రం కాసేపు  వాటితో కాలక్షేపం .