=''/>

2, జనవరి 2014, గురువారం

ఈ ఉదయం ..

రోజూ ఉదయం పనవ్వగానే కాసేపు మొక్కలలో తిరగడం ఓ అలవాటు .

కొత్త చిగుళ్ళను ,విచ్చుకున్న పువ్వులను ఓ మాటు అలా కళ్ళతో పలకరించి,  కోతుల బారిన పడ్డ ,కలుపు పెరిగి  చిన్న సైజు అడవిలా మారిన పెరటికి వెళ్ళా .


పిల్లా  పీచుతో సహా వారానికోసారి పొలాల్లోనుండి మా ఊరికి  పెద్ద కోతి గుంపు దండయాత్రకి వస్తుంటుంది  .నాలుగు రోజుల క్రితం ఉదయమే ఎంచక్కా   బ్రేక్  ఫాస్ట్  టైం కి  వచ్చేసాయి. ఇప్పుడిప్పుడే కాస్తున్న టమాటాలను  ,వంకాయలను మేం చూసి కొట్టే లోగా  కోసేసి ,పోనీ వాటికీ కావలసినవి కోసుకుని ఊరుకుంటాయా ? పిందె లతో సహా కోసి కొరికి  పాడేసాయి.పైగా అవేమన్నా తెలివి తక్కువియ్యా  ఆపక్కగా నున్న మిరప మొక్కల జోలికే  పోలేదు . ఎలా తెలుస్తాయో సరిగ్గా మళ్ళి పిందెలు పెరిగే టైం కి వచ్చేస్తాయి.

పెరట్లో తిరుగుతూ మాకు దక్కకుండా కోతులకు విందౌతున్న  వాటిని  చూసి  ఫీలౌతుంటే  చుట్టూ చక్కని కనుల విందైన దృశ్యాలు  కట్టిపడేసాయి.
 మంచు ముత్యపు పోగులతో అల్లినట్టున్న సాలిగూడురాత్రి కురిసిన మంచులో తడిసి ముత్యాలను సింగారించుకున్న గడ్డిమొక్కలు


ఎప్పటినుండో నా నుండి తప్పించుకుని తిరుగుతున్నమాయలేడి  దొరికింది !

                                   
                                                           మట్టి పుష్పాలుఏవో గడ్డిపువ్వులు !


గుంటగలగలగర  మొక్క .ఆయుర్వేదంలో వాడతారు.


 బుజ్జి  సీతమ్మలు  బోల్డున్నాయి  హాయిగా  విహరించేస్తున్నాయి .