=''/>

9, ఆగస్టు 2014, శనివారం

ఓ చక్కని జంట మా ఇంట !

ఓ  నెల క్రితం మా ఇంటికి బుజ్జి ,చూడ  చక్కని  పిచ్చుక జంట వచ్చింది . 

   ఉదయాన్నే  ఈ పిచ్చుక జంట కిచ కిచ మంటూ మా పెరట్లో తిరుగుతూ అక్కడక్కడా కనపడ్డ గడ్డి పరకలను నోటకరచుకుని ఎగిరిపోతుండటం  రోజూ చూస్తున్నా .

ఎక్కడో గూడు కట్టుకుంటున్నట్టున్నాయబ్బా అనుకుని  ... వాటిపైకాస్త  గూడచారి పని చేసి వెంటిలేటర్ లో దూరి కష్టపడి  కట్టుకుంటున్నాయని  ఓరోజు మాటేసి    కనిపట్టేసా  .