=''/>

18, ఫిబ్రవరి 2013, సోమవారం

మంచు కురిసే వేళలో...( మా ఊరి అందాలు )ఈ రోజు ఉదయం మంచు మా ఊరిని ఎంతగా కమ్మేసిందంటే... తొమ్మిదైనా సూర్యుని జాడే లేదు. నిన్న మొన్న వర్షం పడటం వలన అనుకుంటా!

అలా కమ్ముకున్న పొగమంచులో  మా ఊరి పరిసరాలను చూస్తూ ....  మా ఊరు   ఊటీ  కో అరకు కో దగ్గరలో ఉంటే  ఇలా  ఉంటుందా....అనుకుంటూ అలా  ..అలా... కాసేపు ఊహల్లో  తేలిపోయా :) 

 చుట్టూ ఇంతందమైన  ద్రుశ్యాలుంటే ,నిషిగంధ గారి  లాంటి వాళ్ళైతే  చకచకా  కవితలల్లేసి  మనందరికీ  వినిపించేద్దురు .

  ఇంటువంటి  ఉదయాన్ని  చూస్తూ కనీసం    కవితలో క కూడారాయలేను  కానీ    కాసిన్ని చిత్రాలన్నా తీసి తృప్తి  పడదామని ,మేడెక్కుతూ ,దిగుతూ ,మధ్య మధ్యలో  వంటగదిలో  స్టౌ మీద మాడిపోయినవి దించి  అటుతిరిగి...అటుతిరిగి  ఎలాగోలా  తీసేసేను .

 


8, ఫిబ్రవరి 2013, శుక్రవారం

రాలిన పూల అందాలు

భూమాతకు కృతజ్ఞతగానా అన్నట్టు ,  పూల మొక్కలు రోజూ  పూసిన పువ్వులన్నీ తనకే ఉంచుకోకుండా విరిసిన పూలలో  కొన్ని పువ్వులను  ఇలా రాలుస్తుంటాయా  అనిపిస్తుంది .

  పువ్వులు కొయ్యడానికి   వెళ్ళేటప్పటికి  ఎండిన ఆకులమీద ,నేలమీద ,కొమ్మల్లోను  ఎవరో కోసి పెట్టినట్టు అందంగా రాలి కనపడుతుంటాయి .

ఇలా వాటిని చూస్తుంటే నా చెయ్యి ఎలా కుదురుగా ఉంటుంది?రోజూ  పువ్వుల కోసం బుట్ట ,దానితో పాటు కెమెరా ఉండాల్సిందే!
4, ఫిబ్రవరి 2013, సోమవారం

ఏనుగు తొండం పువ్వు మొక్క చూసారా?
 ఈ పువ్వు  ఏనుగు తొండం ఆకారం లో ఉంది  కదా! అందుకే ఏనుగు తొండం పువ్వు మొక్క  అంటారేమో!


 దీనిని కత్తి మందాకు అనికూడా  అంటారని  ఈ మధ్యే తెలిసింది. 

పేరులోనే  ఉంది కదా!మందు.ఈ మొక్క ఆకులు నూరి గాయాలకు మందుగా వాడతే  తొందరగా నాయమవుతాయంట .పొలాల్లో  పనులు చేసేటప్పుడు  అయ్యే గాయాలకు  ఇవి చాలా బాగా పని చేస్తాయంట.

 ఈ మొక్క మా పేరడ్లో  లేచింది.ఆకులు  బాగున్నాయని ,కలుపు మొక్కలుతో  పాటు తీసేయలేదు .పువ్వులు పూచాక ఈ మొక్క గురించి తెలిసి....ఇలా నా కంటికి (కెమెరా)చిక్కి మీ ముందుకు  వచ్చింది.