=''/>

30, జూన్ 2010, బుధవారం

తొలిసారి మిమ్మలి చూసింది మొదలు

1984 లో వచ్చిన శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ చిత్రం లోది ఈపాట .జంద్యాల గారు ఈసినిమాకి దర్శకత్వం వహించారు.చక్కని హస్యముతో చాలాబాగుంటుంది.రమేష్ నాయుడి గారి సంగీతం తో ..వేటూరిగారి ,సాహిత్యము కలిసి ,బాలు,జానికి గార్లు పాడిన పాటలన్నీ ఎప్పటికీ మరుపు రాని మధుర గీతాలే . ఈపాటను జానికి గారు చాలా అద్భుతంగాపాడారు.

ఇంటెర్ నెట్, ఈమైల్స్ లేని ఆరోజులలో ఈ పాట చాలా మంది ప్రేమికులకు ప్రేమలేఖలు రాసుకోవడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చి ఉంటుంది.శ్రీ మన్ మహారాజ,
మార్తాండ తేజా...ప్రియానంద భొజా..

మీ శ్రీ చరణాం భోజములకు ప్రేమతో నమస్కరించి
మిము వరించి ,మీగురించి ఎన్నో కలలు కన్న కన్నె బంగారూ..
భయముతో ..భక్తితో..అనురక్తి తో చాయంగల విన్నపములూ...

సంధ్యారాగం చంద్ర హారతి పడుతున్న వేళ ...
మసక చీకటి మధ్యమావతి పాడుతున్న వేళ....ఓ శుభముహూర్తాన

తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు కదిలాయి మదిలోన ఎన్నెన్నొ కధలూ ..ఎన్నెన్నొ కధలూ..

జో అచ్చుతానంద జో జో ముకుందా ..
లాలి పరమానంద రామ గోవిందా...జో..జో ..

నిదురపోని కనుపాపలకు జోల పాడలేక
ఈల వేసి చంపుతున్న ఈడునాపలేక
ఇన్నాళ్ళకు రాస్తున్నా..హూహు హూహు...ప్రేమలేఖ.

తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు కదిలాయి మదిలోన ఎన్నెన్నొ కధలూ.. .ఎన్నెన్నొ కధలూ...

ఏతల్లి కుమారుడో తెలియదు గానీ,ఎంతటి సుకుమారులో తెలుసునాకు.
ఎంతటి మగధీరులో తెలియలేదు గానీ,నా మనసుని దోచిన చోరులు మీరు.

వలచి వచ్చిన కన్నెను చులకన చేయక
తప్పులుంటె మన్నించి ఒప్పులుగా భావించి
చప్పున బదులివ్వండి..చప్పున బదులివ్వండి..

తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు కదిలాయి మదిలోన ఎన్నెన్నొ కధలూ.. .ఎన్నెన్నొ కధలూ...

తలలోన తురుముకున్న తుంటరి మల్లె
తలపులలొ ఎన్నెన్నొ మంటలు రేపె

సూర్యుడు చుట్టూ తిరిగే భూమికి మల్లే
నా ఊర్పుల నిట్టూర్పుకు జాబిలి వాడే
నీజతనే కోరుకునే లతలాగా అల్లుకునే

నాకు మీరు మనసిస్తె ఇచ్చినట్టు మాటిస్తే
ఇప్పుడే బదులివ్వండి..ఇప్పుడే ..బదులివ్వండి.


1 కామెంట్‌: