=''/>

10, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

ఉడుతలు బంతి పువ్వులు కూడా తింటాయా ??

 మా ఇంట్లో చాలా ఉడుతలు   తిరుగుతాయి .అవేప్పుడూ ఏదోకటి తింటూనే ఉంటాయి.వాటి  చిన్నిబొజ్జకి ఎంత ఫుడ్ కావాలో మరి ?అస్తమానూ ఒకదాని వెనుకాల ఒకటి తిరుగుతూ ,చెట్లెక్కి దిగుతూ ..పరుగులు పెడుతూనే ఉంటాయి .అందుకేనేమో  అలా తింటుంటాయి . 

చివరాకరికి బంతి పువ్వుల్ని కూడా అవి వదల్లేదు. 

రోజూ బంతి మొక్కల కొమ్మలు విరిగి పోయి,మొక్కల కింద పువ్వులు  చించేసి ఉంటున్నాయి.  ఎవరబ్బా ..అలా దొంగ చాటుగా పువ్వులు కోసి చించేసేది? అనుకున్నాం .

అసలు విషయం నాలుగైదు రోజులకి  తెలిసిందనమాట. ఆ దొంగలు ఈ ఉడుతులుం గార్లే అని ! 
 దొంగెవరో తెలిసిందిగా ...ఓ రోజు మాటేసి వాటినిలా పట్టేసా ! 

 చూడండి ! ఎంతందంగా ,ముద్దుగా తింటున్నాయో ..

5 కామెంట్‌లు: