=''/>

4, నవంబర్ 2009, బుధవారం

పంటినొప్పికి ఇంటిమందు .

పిప్పిపళ్ళ వలన కానీ చిగుళ్ళలో ఇన్ ఫెక్షన్ వలనగానీ ఒక్కొక్కసారి పంటినొప్పి ఎక్కువగా వస్తుంది. అటువంటప్పుడువెంటనే వైద్యుడివద్దకు వెళ్ళటం కుదరకపోతే ఇంటిలో ఉన్న వాటితోనే కొన్ని చిట్కా మందులు చేసుకొని వాడవచ్చు. నొప్పిగా ఉన్న చోట ఉల్లిపాయముక్కను కోసి పెట్టవచ్చు . ఐసుముక్కను గుడ్డలో పెట్టి నొప్పి ఉన్న చోట పెడితే నొప్పి తగ్గుతుంది . లవంగనూనె,వెల్లుల్లి కూడా వాడవచ్చు .ఉప్పునీటిని పుక్కిలించి ఊసినా మేలు కలుగుతుంది .వెనిల్లా ఒకటి రెండు చుక్కలు నెప్పిగా ఉన్నచోట వేయవచ్చు .ఇంకా చిన్న అల్లం ముక్క తీసుకొని బాగా నమిలినా బాధ కొద్దిగా తగ్గుతుంది . ఇంగువలో నిమ్మరసం కలిపి దానిలో ముంచిన
దూదిని పంటిపైన పెట్టుకుంటేకూడా నొప్పితగ్గుతుంది.

1 కామెంట్‌: