=''/>

14, జులై 2010, బుధవారం

తొలకరి


మేఘాలను గాలి
జల్లెడ పడుతుంది!
చినుకులు చినుకులుగా...

పల్లెతోట లో మట్టి పుష్పం
పరిమళాలు పంచుతుంది!
తొలకరి జల్లులకు తడిసి.

కొమ్మలు వంచి చెట్టు
ఉగుతుంది!
పక్షిపాటలో లీనమైనట్టు.

ఈ చిరుకవిత ఒక పుస్తకం లో చదివినది .మీ అందరి కోసం .

3 కామెంట్‌లు: