=''/>

30, అక్టోబర్ 2009, శుక్రవారం

మా ఊరు ..

మాఊరి పేరు గాంధీనగరం .
మాఊరి కి ఒక చిన్న చరిత్ర వుంది .ఇప్పుడు మాఊరు చోట ,మాతాతగారినన్నాగారు వాళ్ళకి పొలాలు వుండేవట . రోజూ ఇక్కడకు వచ్చి వ్యవసాయం చేయించేవారట .మా ఊళ్ళో ఒక చెరువు ఉంటుంది.వర్షాకాలములో ఆచెరువునిండి బాగాపొంగి పొర్లుతావుండేదట.ఒక్కొక్కసారి పొలాల్లోకి వెళ్ళినవారు రెండు ,మూడు రోజు లవరకూ ఇళ్లకు వెళ్లడానికి లేకుండా ఇబ్బంది పడేవారంట .ఇక్కడ పొలాలు ఉన్న నాలు కుటుంబాల వారు ఈ ఇబ్బందులు పడలేక ఇక్కడే ఉండి వ్యవసాయం చేయాలనుకొని గ్రామాన్ని యేర్పరుచుకొన్నరు .

అవి స్వాతంత్ర్య పోరాటం జరిగే రోజులవటముతో" గాంధీనగరం"అని పేరుపెట్టేరట.

అలా మాఊరు" పంతొమ్మిదివందలముప్పైఎనిమిది "లో యేర్పడిందనమాట .ఆనాలుగు కుటుంభాల వారి పిల్లలు ,మనుమలే మాఊరిజనాబా .మాఊరిజనాబా రెండువందలకంటే ఎక్కువుండదు . అందరూ ఒకరికొకరు దగ్గరివాళ్ళకే పెళ్ళిళ్ళుచేసుకోవడముతో ఊరిలో పెళ్ళైనా ,పేరంటమైనా అందరూ కలసి మెలసి చేసుకొంటాము .

2 కామెంట్‌లు: