=''/>

3, డిసెంబర్ 2009, గురువారం

చిలకమ్మల కబుర్లు .
అబ్బ వీళ్ల జామ చెట్టుకి కాయలు చాలా ఉన్నాయే ... ఈ మధ్య కోతులు రాలేదో యేమిటో.. అనుకొంటూ ఒక చిలుకమ్మ మాజామ చెట్టు మీద వాలిందితొందరగా తినెయ్యాలి.ఎవరైనా వస్తారు .


అబ్బ చాలా రుచిగా ఉంది ఈకాయ.ఎవరైనా చూస్తే కొట్టేస్తారు .అమ్మో ..అవిడ చూసేసింది.అదేమిటి కర్ర తెస్తుందనుకొంటే ,కెమేరా తెచ్చింది . అనుకుంది. ఓయ్ ...తొందరగా నువ్వు కూడా రావే ,ఆవిడ మనకు ఫొటో తీస్తుంది.అనుకొంటూ ఇంకో చిలుకమ్మను కూడా పిలిచింది .

ఎలా ఉన్నామంటావు ఫొటోలో ,అని ఒక చిలుకమ్మ ఇంకొక చిలుకను అడిగింది . మనకేం సూపర్ గా ఉంటాము.ఇంకా వాళ్ళే ఫొటో తీసుకోవడానికి మేకప్పై ,లిప్స్టిక్కులూ గట్రాలూ పూసుకుంటారుఅని ఇంకో చిలుక అంది.

మాజామ చెట్టు మీద రోజూ చిలుకలువాలి జామకాయలన్నీ తినేస్తాయి. వాటిని చూస్తూ సరదాగా అవి ఇలా అనుకొంటే ఎలా ఉంటుంది అని ఊహించి వ్రాసాను. ఎలాఉందో చెప్పండేమరి.

1 కామెంట్‌:

 1. Welcome to Best Blog 2009 Contest


  The Andhralekha best blog 2009 contest is the first ever blog contest for telugu speaking bloggers. This contest is to recognize the effort & energy shown by bloggers. The contest is open for all bloggers and the blog should be in either english or telugu.  Submit your best blog written in 2009 along with URL and enter to win Best blog 2009 contest. All the blogs submitted will be carefully reviewed by our senior journalists and editors. Voting for selected finalists is expected begin January 15, 2010. Top 3 winners would receive shields and surprise gifts.  Please submit your entries by sending an email to blogchamp@andhralekha.com with your name, location, blog details and URL.

  Good Luck! Spread the word and enjoy the contest.


  plz contact andhralekha@gmail.com

  http://andhralekha.com/blog_contest/AL_blog_contest.php

  రిప్లయితొలగించు