=''/>

31, డిసెంబర్ 2009, గురువారం

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు


కరిగే కాలాన్ని నీవు ఆపలేవు ..
జరగబోయే దాన్ని నీవు ఆపలేవు ..
ఉన్న వాటితో నీవు ఆనందించు ..
హాయగానవ్వుతూ జీవించు..
అందరికీ ఆనందాన్ని పంచు ..
కష్టాలను దైర్యముతో ఎదిరించు ..
నీకు నీవే సాటని నిరూపించు ..
కలకాలం సంతోషముగా జీవించు .
నూతన సంవత్సర శుభా కాంక్షలు

4 కామెంట్‌లు: