=''/>

3, సెప్టెంబర్ 2009, గురువారం

మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారి మరణము చాలా భాద కలిగిస్తున్నది
అందరికి నా సానుబూతితెలియజేసుకుంటున్నాను .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి