=''/>

3, సెప్టెంబర్ 2009, గురువారం

మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారి మరణము చాలా భాద కలిగిస్తున్నది
అందరికి నా సానుబూతితెలియజేసుకుంటున్నాను .

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి