=''/>

14, సెప్టెంబర్ 2009, సోమవారం

గాలివానలో ......


అప్పుడు ఎనిమిదోవతరగతి చదువుతున్నాను .మా ఉరిలో స్కూల్ లేకపోవడముతోమా ప్రక్క ఉరిలో బడికి రోజు నడచి వెళ్ళేవారము .(ఇప్పుడు కూడా లేదు ).నేను ఆరవతరగతిలోచేరేటప్పటికి చాలామంది వుండేవారు .నేను ఎనిమిదోతరగతికి వచ్చేటప్పటికి చాలమంది పదవతరగతి ఐపోయిమానేసారు . ఆడపిల్లలము ముగ్గురుమే వుండేవారము .ఆరోజు ఎవ్వరూ రాలేదు. నేను ఒక్కదాన్నే వెళ్ళాను .మబ్బుమబ్బు గా వుండి కొద్దిగా వర్షం కూడాపడుతుంది . వర్షం పడుతున్నదని బడికి మద్యాహ్నము నుండి సెలవు ఇచ్చారు .ఇంటికి బయలుదేరాను. కొంచెం దూరము వచెటప్పటికిబాగా మబ్బుపట్టి గాలివాన రావటం మొదలైంది .నాకు బయ్యం వేసి దేవుడుని తలచుకొంటూ తొందర తొందరగా నడుస్తున్నాను .దారి లో ఒక చెరువు వుంటుంది . దానిలోకి ఉరిలో కురిసిన వర్షము నిరు చేరి అది పొంగి పోర్లుతున్నది. దానితో ఏమి చేయాలో తెలియక భయ్యం తో బిక్కమొఖం వేసుకొని నుంచున్నాను (గొడుగు వుందిలెండి ).ఇంతలొ పోలాలనుండి ఇళ్ళకు వెళ్ళే కూలీలు చూసి వారితోపాటు నన్నుకూడా చెరువు దాటించారు .ఎలాగో ఇంటికి వచ్చాను. ఆదెబ్బతో తొమ్మిదో తరగతి లో స్కూల్ మార్పించేసారు .తొమ్మిది ,పది మా మావయ్య గారి ఇంటి వద్ద నుండి వెళ్లి చదువుకున్నాను .ఇది జరిగి చాలా ఏళ్ళు ఐనా గాలివానా వస్తే అదే గుర్తుకోస్తాది .

1 కామెంట్‌: