=''/>

2, జూన్ 2014, సోమవారం

ఈ మధ్య తీసిన కొన్ని ఫొటోలు !

ఇవి వాకింగ్ కి వెల్తూ తీసినవన్నమాట !


 వాకింగ్ కి వెళ్తుంటే  మధ్య మధ్యలో  ఇదుగో ఇలా ఎవరోకరు కనిపిస్తుంటారు ..వాళ్ళూ ,వాళ్ళునిల్చున్న ,కూర్చున్న తీరు చూస్తే   టక్కున ఆగిపోయి ,టిక్కున ఓ ఫొటో  తీసేయాలనిపించి ఆగిపొతుంటా . ఈ లోపు నా వాకింగ్ మేట్స్  చక చకా నడుస్తూ ముందుకు పోతారు . 

అయినా సరే  టిక్ టిక్ మని  ఇలా వీళ్ళ ఫీలింగ్స్  ని ,చేసే పనులని   అందుకుని  నేనూ వాళ్ళని కలవడానికి  ఆ విధం గా ముందుకు  పోయానన్నమాట :)

  


                                         

                                             2 కామెంట్‌లు: